Skip to content

Biodiversitet đź’š
Thomas Larsen - 14 Nov. 2023 - 1 min læsning

Et af de første skridt for at fremme biodiversitet i byer er at skabe grønne områder. Dette kan omfatte boligforeninger, parker, altaner, haver, træer langs gader og grønne tage.

At introducere indfødte plantearter i bylandskabet er også vigtigt for at støtte lokal fauna. Indfødte planter er tilpasset det lokale klima og tiltrækker naturlige bestøver som bier og sommerfugle. Dette bidrager til reproduktion og opretholdelse af plantelivet i byen og skaber samtidig grundlag for et varieret fødenet, da andre organismer afhænger af disse planter.

NATURLEG står ikke alene med at udvikle gennemtænkte biodiversitetskoncepter, da det kræver uddannelse og erfaring. Derfor har NATURLEG indgået et spændende samarbejde med en organisation, der formår at skabe forbindelser mellem natur og mennesker. Dette opnås gennem kommunikation, konceptudvikling, landskabsarkitektur og aktivering.

Vores målsætning er at få flere mennesker ud i naturen og samtidig bringe

den vilde natur tættere på byen.

Back To Top