Skip to content

Formålet med denne behovsanalyse er at identificere og analysere behovene og kravene til en ny legeplads. Analyseresultaterne vil hjælpe med at informere designet og udviklingen af legepladsen for at sikre, at den opfylder brugernes behov og forventninger

1.
Identificer målgruppen
 • Hvem er de primære brugere af legepladsen? (Alder, køn, antal)

 • Er der specifikke behov hos børn med særlige krav, såsom handicap eller særlige behov?

2.
Indsamling af oplysninger
 • Interview og diskussioner med potentielle brugere, forældre og relevante interessenter.

 • Gennemgang af eksisterende forskning og studier om børns legevaner og behov. 

 • Besøg på eksisterende legepladser for at observere brugernes adfærd og interaktion.

3.
Analyse af brugerbehov
 • Identificer hvilke typer af legeaktiviteter, der er mest populære og ønskelige for målgruppen.

 • Vurder behovet for forskellige legepladselementer som gynger, rutsjebaner, klatrestativer osv.

 • Tag hensyn til sikkerhedsstandarder og forskrifter for legepladser.

 • Vurder behovet for skyggeområder, siddepladser og toiletter i nærheden

4.
Vurdering af placering og rumlig planlægning
 • Vurder tilgængeligheden af området for målgruppen og den omgivende befolkning.

 • Overvej muligheden for at etablere legepladsen i nærheden af skoler, parker eller boligområder. 

 • Vurder eksisterende infrastruktur og faciliteter (parkering, stier, belysning osv.)

5.
Økonomisk analyse
 • Skøn omkostningerne ved etablering og vedligeholdelse af legepladsen. 

 • Overvej mulige finansieringskilder, såsom offentlige midler, fondsmidler eller sponsorer.

.

6.
Miljømæssige hensyn
 • Overvej bæredygtige og miljøvenlige materialer og konstruktioner til legepladsen.

 • Vurder behovet for affaldshåndtering og genbrugsmuligheder.

7.
Brugerinddragelse
 • Få feedback fra målgruppen og interessenter gennem spørgeskemaer, workshops eller offentlige møder.

 • Involver brugerne i designprocessen for at sikre, at deres behov og ønsker er repræsenteret.

8.
Konklusion og anbefalinger
 • Sammenfat de vigtigste resultater fra behovsanalysen.

 • Præsentér anbefalinger til design og udvikling af legepladsen baseret på de identificerede behov

Få din skræddersyet løsning i dag!

Kontakt os i dag

RING NU PÅ 4818 8240

OG FÅ ET GRATIS OG UFORPLIGTENDE TILBUD eller send os en e-mail

Back To Top